Liên hệ

CÔNG TY TNHH TÂM KHỞI PHÁT

ĐỊA CHỈ: 92 Ngô Chi Lan – Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3984343 – 0236.3537881

Di Động: 0902.234.588- 0935.181.318

website: www.tamkhoiphat.com

email: giayindanang@gmail.com

 

Tìm đường đên Công ty TNHH Tâm Khởi Phát với google maps.